Αγιασμός των σχολείων και των κατηχητικών ομάδων της Μητροπόλεως Κανάγκας.