Επίσκεψη Μητροπολίτου Κανάγκας Θεοδοσίου στον Εξοχότατον Υφυπουργόν Εξωτερικών Αποδήμου Ελληνισμού κ Ανδρέα Καστανιώτην. Ο Υπουργός δέχθηκε με πολύ χαρά τον Μητροπολίτη κ Θεοδόσιον με τον οποίον συνδέονται με ισχυρή φιλία και συζήτησαν θέματα που αφορούν την Ιεραποστολική Μητρόπολη Κανάγκας.