Λειτουργική ζωή στις ενορίες της Μητροπόλεως μας. Κυριακή των Βαιων στην Καμπίντα. Τώρα κτιζουμε τον Ναό της Αγίας Τριάδος.