Οι γυναίκες με μεγάλο κόπο μεταφέρουν χιλιόμετρα στα κεφάλια τους άμμο για το κτίσιμο του Ιερού Ναού Αγιας Τριάδος στην Καμπίντα. Βεβαίως άνευ αποδοχών αλλά με τον πόθο να δουν ολοκληρωμένο τον Ναό τους.