Οι δόκιμοι μοναχοί του μοναστηριού μας και οι κήποι τους. Αγωνίζονται καθημερινά τόσο με τα πνευματικά τους γυμνασματα όσο και με τα διακονηματα της μονής. Ο Θεός να τους ευλογεί!!!