ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΑΝΑΓΚΑΣ κ. κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κανάγκας κ. Θεοδόσιος   ἐγεννήθη ἐν Κυπαρίσσῳ, Ἐπαρχίας Τριχωνίδος Αἰτωλοακαρνανίας τό ἔτος 1973. Ἐτελείωσε τό Δημοτικόν  Σχολεῖον εἰς τό Ἀγρίνιον, ὅπου καί συνεδέθη πνευματικῶς μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Αἰτωλίας και Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.  Ἀπόφοιτος τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικής Ἀκαδημίας.

Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος διπλώματος Master τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνοικτοῦ
Πανεπιστημίου «Σπουδές στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία» μέ θέμα « Ὄψεις τῆς νηστείας κατά τήν καθαρά ἑβδομάδα». Τό 1997 ἐκάρη μοναχός εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν Γηροκομείου Πατρῶν ὐπό τοῦ μέχρι σήμερον Ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Συμεών Χατζή
καί τῆς ὁποίας διετέλεσε ἡγουμενοσύμβουλος ἔως τῆς ἡμέρας τῆς ἀναχωρήσεώς του  διά τήν Ἱεραποστολήν εἰς τήν Ἀφρικήν.

Τό 1997, ἐπίσης, καί τήν ἑπομένην ἠμέραν τῆς μοναχικῆς του κουρᾶς ἐχειροτονήθη διάκονος εἰς τόν Ἰερόν Ναόν τῆς Ἀγίας Τριάδος
Πατρῶν καί τό ἔτος 2002 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἄνω Πόλεως Πατρῶν ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου λαβών αὐθημερόν καί τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Τό ἔτος 2003  ἔλαβε
τήν Πνευματικήν Πατρότητα ὐπό τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Γηροκομείου. Ὑπηρέτησεν  ὡς Ἱεροκήρυξ, ἐφημέριος, πνευματικός καί κατηχητής  Ἱερῶν Ναῶν τῶν Πατρῶν. Ἐτοποθετήθη ὑπό τοῦ νῦν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου,  προϊστάμενος  τοῦ ἱστορικοῦ καί κεντρικοῦ Ναοῦ τῆς Πόλεως τῶν Πατρῶν Ἁγίου Νικολάου, τόν ὀποῖον καί ἀνεκαίνισε ἐκ βάθρων. Εἰς δέ τόν αὔλειον χῶρον τοῦ ὡς ἀνω ναοῦ ἀνήγειρε παρεκκλήσιον πρός τιμήν τοῦ νεοφανοῦς Ὁσίου
Παισίου τοῦ Ἁγιορείτου, μετά τοῦ ὁποίου ἦτο παιδιόθεν συνδεδεμένος ἐν Ἁγίω Ὄρει.  Διωρίσθη  ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς περιφερείας Βραχνείκων καί Παραλίας. Ἐξεπροσώπησε  τήν Ἱεράν Μητρόπολιν
Πατρῶν εἰς λειτουργικά συνέδρια τῆς Ἱεράς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό ἔτος 2016 ἐνετάχθη εἰς τόν ἱερόν κλῆρον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί μετέβη κατ’ ἐντολήν τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικής κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄ εἰς τήν Ἰεράν Μητρόπολιν Κινσάσας, προκειμένου νά ἐνισχύση τό
ἔργον τῆς ἐκεῖ Μητροπόλεως. Διωρίσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κινσάσας κ. Νικηφόρου  Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κινσάσας καί καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκό. Τῇ 30ῃ
Νοεμβρίου 2017 διωρίσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί Πάσης Ἀφρικής κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄ και  ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας  Πατριαρχικός  Ἐπίτροπος  Κανάγκας.    Τῇ 26ῃ Νοεμβρίου 2018
προτάσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικής κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄ ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Μητροπολίτης Κανάγκας. Χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος ὐπό τῆς Α.Θ.Μ. στόν Ι.Ν. Ἁγ. Νικολάου Καΐρου στίς 6 Δεκεμβρίου 2018.