ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το ιεραποστολικό μας έργο έχει σημαντικά επιτεύγματα να παρουσιάσει. Όπως:

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

  • ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ

  • ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

  • ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΝΑΩΝ & ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  • ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ

  • ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

«…έρχομαι σήμερον περιβεβλημένος την επισκοπικήν χάριν, ευθύνην και εξουσίαν, όχι εν υπεροχή αξιώματος αλλά «διακονήσαι και όχι διακονηθήναι», γινόμενος «τοις πάσι τα πάντα» και πατέρας στοργικός και αδελφός και φίλος και πνευματικός οδηγός και ποιμενάρχης «εν κόπω καί μόχθω, εν αγρυπνίαις πολλάκις». Θέλω να τρέξω να αγκαλιάσω τους αδελφούς μου στο Κανάνγκας, τα πνευματικά μου παιδιά που σαν διψασμένα ελάφια αναζητούν την σωτηρία της ψυχής τους. Παιδιά μου, δεν ήλθα να φύγω, ήλθα να μείνω, ήλθα για σας, να πάμε στον παράδεισο μαζί! Αυτή θα είναι φαντάζομαι και η ευχή του Μεγάλου Πνευματικού μας Πατέρα, του Πάπα και Πατριάρχου μας!». + Ο Κανάνγκας Θεοδόσιος

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

σπορά του Ευαγγελικού λόγου για πρώτη φορά στα βάθη της μεγάλης χώρας του Κονγκό

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στεκόμαστε υπεύθυνα με την δική σας βοήθεια κοντά στην ανέχεια, τα καθημερινά νοσήματα και τις επιδημίες του λαού της Κανάνγκα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε μια χώρα που αδυνατεί να προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η Ι.Μ. Κανάγκας το προσφέρει στα Ορθόδοξα και όχι μόνο παιδιά της περιοχής.

ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΝΑΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Ας χτίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μία εκκλησία… ένα σχολείο… ένα ιατρείο στην καρδιά της ζούγκλας.

Βοηθήστε και εσείς με μια δωρεά

Αγαπητοί αδελφοί
Για άλλη μια φορά ἔρχομαι νά χαιρετήσω ὅλους τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας της
Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως Κανάγκας, σέ αὐτό τό μεγάλο καί σπουδαῖο
ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖτε. Ἔργο τό ὁποῖο δέν συγκινεῖ μόνο τούς ἀνθρώπους, ἀλλά
καί τόν ἴδιο τόν Θεό, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τούς Εὐαγγελικούς Του λόγους, θά
ἀνταποδώσει τά μέγιστα, ἀκόμη καί σέ αὐτούς πού προσφέρουν τά ἐλάχιστα. Πολύ
περισσότερο θά ἀνταποδώσει Κύριος ὁ Θεός σέ σᾶς, πού προσφέρετε τά μέγιστα
καί πού ἡ καρδιά σας κτυπᾶ και για την ἱεραποστολική Μητρόπολη μου, ὅπου οἱ
ἄνθρωποι διψοῦν γιά Χριστό καί γιά Ὀρθοδοξία.
Ἔρχομαι ταπεινά, νά σᾶς γράψω λίγα λόγια γιά τό ἱεραποστολικό ἔργο πού
παραλάβαμε καί τό ὁποῖο θεμελίωσαν οἱ μεγάλοι ἱεραπόστολοι π. Χρυσόστομος
Παπασαραντόπουλος, π. Χαρίτων Πνευματικάκις, π. Ἀθανάσιος Ἀνθίδης και ο π.
Ιγνάτιος Μανδελίδης. Βεβαίως δέν λησμονοῦμε καί τό πέρασμα τοῦ ἀοιδίμου π.
Κοσμά Γρηγοριάτου. Δέν λησμονοῦμε ἐπίσης τόν κόπο καί τήν ἐργασία κανενός,
γιατί μνημονεύουμε συνεχῶς τῶν ὀνομάτων τους. Βεβαίως τό ἔργο συνεχίζεται,
διότι δέν ἀποσκοποῦμε στή δική μας προβολή, ἀλλά στήν προβολή τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔργου καί στήν ἑδραίωση τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας, σέ ὅλα τά
μέρη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί ἐπισκοπικῆς μου εὐθύνης.
Ὅπως πολύ καλά γνωρίζετε, ἡ ἐνθρόνισή μου ἔγινε στήν Κανάγκα 24 Φεβρουαρίου
2019, ἀπό τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη μας. Νωρίτερα, ἐπί ἕνα ἔτος, ὁ Πατριάρχης
μέ εἶχε διορίσει Πατριαρχικό Ἐπίτροπο Κανάγκας, ἀναλαμβάνοντας καί τότε ὅλες τίς
εὐθύνες ἀλλά καί τά ἔξοδα τῆς Μητροπόλεως.
Πρωταρχικός σκοπός τῆς διακονίας μου εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό
συνεπάγεται περιοδεῖες τόσο ἀπό μένα προσωπικά όσο και ἀπό τούς ἱερεῖς μου
και τούς συνεργάτες μου, στην αχανή Επαρχία μου. Ας σημειωθεί ότι η έκταση της
Μητροπόλεως Κανάγκας είναι τριπλάσια από την Ελλάδα! Γιά νά μπορέσουμε νά
φθάσουμε σέ ὅλες τίς περιοχές, ἀπαιτεῖται ὄχημα, καύσιμα, ἀνταλλακτικά στό
αὐτοκίνητο γιά τυχόν βλάβες στό δρόμο καί ἄλλα πολλά γιά τό ταξίδι. Μέχρι
σήμερα ἀπό πλευρᾶς αὐτοκινήτου ἐξυπηρετούμαστε μέ δύο αὐτοκίνητα τῆς
ἱεραποστολῆς, ὑπό τήν εὐθύνη τῆς ἀδελφότητος τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ, τά ὁποῖα εἶναι πολύ
ταλαιπωρημένα καί πλέον ἀναξιόπιστα. Εὐελπιστοῦμε να αποκτήσουμε ένα
αυτοκίνητο Τζίπ (Land Cruiser) προκειμένου να μᾶς ἐξυπηρετήσει στίς ἐξορμήσεις

μας. Οἱ περιοχές ἐδῶ εἶναι δύσβατες καί οἱ δρόμοι ἀμμώδεις καί πολλές φορές
ἀπροσπέλαστοι ἀπό τίς ζημιές λόγω τῶν πολλῶν βροχῶν. Τούς τελευταίους δύο
μῆνες ἔκανα πέντε ἐξορμήσεις, ἀλλά ξόδεψα πολλά χρήματα, εἴτε γιά ἀεροπορικά
εἰσιτήρια, διότι τό αὐτοκίνητο θά ἔμενε στό δρόμο, εἴτε γιά αὐτοκίνητα πού
ἐνοικιάζαμε σέ ἄλλες περιοχές, γιά διαμονή, και γιά βοήθειες στίς ἐνορίες πού
συναντούσαμε. Στίς περιοδεῖες μας φροντίσαμε νά ἀλλάξουμε σκεπές ἀπό
πρόχειρους ναούς πού εἶχαν καταστραφεῖ, νά ἐνισχύσουμε σχολεῖα (χορτοκαλύβες),
νά ἐπιδιορθώσουμε Ναούς (δώσαμε 50.000 δολάρια περίπου γιά μεγάλες ζημιές
κτισμένων Ναῶν).
Πρῶτα ὀ Θεός, θα πρέπει να επισκέπτομαι συνεχώς τις περιφέρειες της
Μητροπόλεως μου προκειμένου να συντονίζεται το ιεραποστολικό έργο, να βλέπω
από κοντά τις ανάγκες, τον πόνο και δυσκολίες του κόσμου, και αναλόγως να
συμπαρίσταμαι με τις δυνατότητες που θα μου επιτρέπει ο Θεός μέσω της δική σας
αγάπης. Οι ανάγκες πολλές. Να χτιστούν Ναοί και σχολεία σε πόλεις και χωριά. Τα
ορθόδοξα παιδιά εκβιάζονται στα ρωμαιοκαθολικά σχολεία για την παραμονή τους
να βαπτιστούν ρωμαιοκαθολικοί. Το κόστος των Ι. Ναών που κτίζουμε τύπου απλή
βασιλική, αναλόγως της τοποθεσίας και των υλικών κυμαίνονται από 60-100.000
δολάρια. Αν βεβαίως θελήσουμε να κτίσουμε κάποιον καλύτερο Ναό το κόστος
είναι πολύ μεγαλύτερο. Στήν ἐνορία στό Χωριό Mbala, ὅπου καί ὁ Ναός τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, δέν ὑπάρχει ἔστω ἕνα μικρό καμπαναριό. Θά
μπορούσαμε νά τό κτίσουμε ἐάν κάποιος μᾶς τό κάλυπτε μέ 3.000 δολλάρια, ἐνῶ ἡ
καμπάνα βρίσκεται σέ κοντέινερ πού ἔρχεται στήν Κανάγκα.
Ὑπάρχουν μεγάλες περιοχές καί μακρινές πού δέν ἔχω ἐπισκεφθεῖ καί ὁ κόσμος μέ
περιμένει. Έπίσης περιμένουν μεγάλες πόλεις τῶν 2.000.000 κατοίκων ἡ κάθε μία,
μέ πολλές μικρές πόλεις, κωμοπόλεις καί χωριά: Tshikapa, Sankuru,κ.λ.π.
Παράκληση θερμή: ὅποιος πιστός ἀδελφός δύναται, νά μέ στηρίξει σέ αὐτές τις
περιοδείες.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχει περίπου 200 ἐνορίες. Ἐκτός ἀπό τίς 28 ἐνορίες πού οἱ
ναοί εἶναι κτισμένοι, οἱ ὐπόλοιποι ἀποτελοῦνται ἀπό χόρτα καί λάσπη. Τέτοιοι ναοί
εἶναι πρόσκαιρες λύσεις, διότι δέν ἐπαρκοῦν νά χωρέσουν οὔτε τό ἕνα τέταρτο τοῦ
κόσμου καί με τίς σφοδρές τροπικές βροχές ὁ κόσμος σκορπίζεται. Γι αὐτό κάνουμε
ἔκκληση καί παράκληση πρός ὅλους τούς ἀδελφούς γιά τήν κατασκευή Ἱερῶν
Ναῶν, γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός καί νά ἀπολαμβάνουν τά Ἱερά Μυστήρια οἱ
Κογκολέζοι ἀδελφοί μας
Οἱ ἐνορίες πού δέν ἔχουν σχολεῖα, ἀντιμετωπίζουν τόν κίνδυνο νά χάνουν τούς
νέους ἀνθρώπους. Δυστυχῶς πολλές φορές τά καθολικά καί τά προτεσταντικά
σχολεῖα, ἀρνοῦνται νά πάρουν Ὀρθόδοξα παιδιά ἤ ζητοῦν ὡς ἀντάλλαγμα νά
φύγουν ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. Ἔτσι λοιπόν καί ἡ δημιουργία σχολείων εἶναι ἀδήριτη
ἀνάγκη. Βέβαια στή συνέχεια προκύπτει καί τό θέμα τῆς ἐπιβιώσεώς των, ὅταν τά
παιδιά εἶναι πολύ φτωχά.
Στή Μητρόπολή μας ἔχουμε 40 ἱερεῖς. Προσπαθοῦμε νά τούς μισθοδοτοῦμε μέ 150
δολλάρια τόν καθένα καί επιπλέον ὑποχρεούμεθα νά ἀναλαμβάνουμε τίς ἰατρικές

ἐξετάσεις, χειρουργεῖα, φάρμακα και ἔξοδα νοσηλείας, τόσο τῶν ἱερέων ὅσο καί τῆς
οἰκογενείας των. Ὑπάρχουν ἐνορίες πού ἐδῶ καί ὀκτώ χρόνια δέν ἔχει φθάσει
Ὀρθόδοξος παπάς! Οἱ ἱερείς μας δέν ἐπαρκοῦν καί ἡ κάθε μετακίνησή τους κοστίζει
ἀκριβά πολλές φορές. Ἐνῶ ἔχουμε ὑποψηφίους ἱερείς νά χειροτονήσουμε, δέν τό
τολμοῦμε, διότι δέν μποροῦμε νά σηκώσουμε τό κόστος τῆς μισθοδοσίας. Ἡ
μισθοδοσία τους είναι ἀπαραίτητη, διότι τούς ἀπασχολοῦμε καθημερινά καί μέ
περιοδεῖες, ἐνῶ πίσω τους ὑπάρχουν οἱ πολύτεκνες οἰκογένειές τους. Πρέπει νά
τούς ἐξασφαλίσουμε τά πρός τό ζῆν. Οἱ ἐνορίες μας εἶναι τόσες πολλές, πού θά
πρέπει γιά τήν ὤρα τό λιγότερο νά διπλασιασθοῦν οἱ ἱερεῖς, γιά νά καλύπτονται
στοιχειωδώς οἱ ἀνάγκες. Διαφορετικά θά ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά χάσουμε τούς
πιστούς μας καί νά πᾶνε σέ ἄλλο χριστιανικό δόγμα. Ὅλα αὐτά μᾶς προβληματίζουν
καί μᾶς θλίβουν. Οἱ ὑπάρχουσες μισθοδοσίες τῶν ἱερέων μας καθώς καί τεσσάρων
συζύγων των κεκοιμημένων ιερέων μας, ξεπερνοῦν τα 6.000 δολλάρια, ἐκτός
βεβαίως ἀπό τίς ἰατρικές καί τίς φαρμακευτικές ἀνάγκες, πού καί αὐτές δέν εἶναι
σταθερές, κατά μέσο ὅρο υπερβαίνουν τα 4.000 χιλιάδες δολλάρια.
Σέ σχολεῖο ἑνός χωριοῦ Mikalayi πληρώνουμε ἐμείς ὡς Μητρόπολη τους μισθούς
τῶν δασκάλων καί τούς φόρους στό κράτος, διότι τά παιδάκια εἶναι πολύ φτωχά καί
ρακένδυτα. Τό ποσό εἶναι 400 δολλάρια μηνιαίως. Μετά την τελευταία μου
περιοδεία ανέλαβα και τα δίδακτρα δασκάλων της ενορία Mweka. Ο ιερεύς τής
ενορίας αυτής ξεκίνησε δημοτικό σχολείο στις βεράντες του Ναού προκειμένου να
προστατεύσει τα ορθόδοξα παιδιά της ενορίας του από την απειλή των καθολικών
σχολείων. Ἀκόμη ἀπασχολούμε καί φύλακες κάποιων ἐνοριῶν γιά τήν ἀσφάλειά
τους, πρός τούς ὁποίους ἀνταποκρινόμεθα μέ κάποιον μισθό. Ἡ δική τους
μισθοδοσία φθάνει στά 450 δολλάρια το μήνα.
Οἱ ἐνορίες ἀντιμετωπίζουν ἄλλοτε ἐργασίες συντηρήσεων, ἀλλά καί τρέχοντα
λειτουργικά έξοδα. Προσπαθοῦμε νά συμπαρασταθοῦμε καί στίς ἀνάγκες τῶν πολύ
φτωχῶν πιστῶν μας, καθώς καί σέ ἀνάγκες μαθητῶν καί φοιτητῶν. Τό διάστημα
αὐτό ἔχω ἀναλάβει καί τήν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη τῶν 30 φοιτητῶν τῆς
Θεολογικῆς σχολῆς τῆς Κινσάσας πού προέρχονται ἀπό τή δική μου Μητρόπολη.
Ἐπιπλέον καί σέ κάποιους ἀπό αὐτούς πού τελειώνουν καταβάλουμε, τά ἔξοδα
ἐπιστροφῆς των στά χωριά τους.
Ἀπαραίτητα γιά τή Μητρόπολη μας εἶναι τά βιβλία ἀναλογίου τά ὁποῖα δέν
ὑπῆρχαν, παρά μόνο κάποια συνοπτικότατα βιβλία τά ὀποῖα ὅμως θέλουμε νά τά
ἀντικαταστήσουμε μέ τά κανονικά καί ὀλοκληρωμένα βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Δόξα τῶ Θεῶ, αὐτή τήν ἐργασία τήν ἀνέλαβε ἡ ἀδελφότητα Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»
εκδίδοντας σειρά 17 λειτουργικών βιβλίων (μηναία, παρακλητική, τριώδιο,
πεντηκοστάριο, ωρολόγιο, εγκόλπιο) για 100 Ι. Ναούς. Αὐτό πού ὐπολείπεται εἶναι
ἠ ἔκδοση τῶν Εὐαγγελίων στά Γαλλικά καί στήν Τσιλούπα.
Αγαπητοί αδελφοί, αὐτή εἶναι μία μικρή ἔκθεση τῆς ταπεινῆς καί ἐλαχίστης μου
διακονίας στήν Ἱερά Μητρόπολη Κανάγκας. Εἶμαι νέος ἀρχιερεύς τοῦ
Ἱεραποστολικοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ἀποφεύγω νά ἀποδίδω στόν ἑαυτό
μου τόν τίτλο τοῦ ἱεραποστόλου, ἔχω ὅμως την ἀνάγκη τῆς ἀγάπης, τῆς στηρίξεως,

τῆς συμπαραστάσεως καί τῆς βοηθείας πάντων τῶν ἀδελφῶν, διότι ἡ Ἱερά
Μητρόπολη Κανάγκας εἶναι μεγάλη καί μέ πολλές ἀνάγκες. Ὁ Σωτήρας Χριστός, διά
τῶν ἱεραποστόλων ἱερέων μας, βαδίζει σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς Κασαΐτικης
γῆς, προκειμένου ἡ φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας νά ἀκουμπήσει τίς πονεμένες ἀπό τίς
αἱρέσεις καί δεισιδαιμονίες καί μαγεῖες ψυχές τους καί νά ἀναστήσει ἐκ τῆς πλάνης
τούς Κογκολέζους ἀδελφούς μας. Δέν μᾶς πτοούν οἱ ταλαιπωρίες, οἱ ἀσθένειες, οἱ
κίνδυνοι καί διάφοροι ἄλλοι πειρασμοί πού ὁ διάβολος προσπαθεί νά βάλει στήν
ἱεραποστολική μας πορεία. Ἡ φωνή, ἡ εὐχή καί ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνήστου πατρός
Χαρίτωνος Πνευματικάκι «Χτυπᾶτε τίς καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας, σέ ὅλη τήν
Ἀφρική… σέ ὅλη τήν Ἀφρική…. χτυπᾶτε τίς καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς
Ὀρθοδοξίας….», μᾶς ἀφυπνίζει καί μᾶς ὑπενθυμίζει τό σκοπό τῆς παρουσίας μας
στήν Ἀφρικανική γῆ.
Παρακαλῶ θερμά, όλους τους συνοδοιπόρους τοῦ ἰεραποστολικοῦ ἔργου, νά
εὔχεσθε καί νά προσεύχεσθε διά τήν ἐλαχιστότητά μου, καθώς καί διά τούς ἱερεῖς
μου καί τό ποίμνιό μου, νά δοξάζεται καί ἐδῶ τό παντοδύναμο ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί
νά ὁδηγοῦνται ψυχές ἀθάνατες στόν παράδεισο διά τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Εὔχομαι ὁλόψυχα νά ἔχετε υγεία και κάθε ευλογία στην ζωή σας.
Μετ΄ εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ὁ Μητροπολίτης Κανάγκας
Θεοδόσιος